This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.
  • Witaj na naszej stronie
Start Wirtualny podręcznik Msza święta

Obrzędy wstępne

Przychodząc do świątyni, aby uczestniczyć we Mszy świętej, często jesteśmy rozproszeni i błądzimy gdzieś myślami. Obrzędy wstępne i pozdrowienie mają nas właściwie uspokoić i przygotować do wspólnego i pełnego udziału w Eucharystii. Na początku wykonujemy znak krzyża. Wyznajemy nim, że zebraliśmy się w kościele "w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Również następujące później wyznanie grzechów (akt pokuty) pomaga naszemu przygotowaniu. Przyznajemy, że nasze postępowanie było złe i że nie spełnialiśmy dobra tam, gdzie powinniśmy je spełnić. Skoro gromadzimy się w imię Jezusa i wspólnie uczestniczymy w Eucharystii nie możemy być skłóceni z innymi ludźmi. Prosimy więc Boga i siebie nawzajem o przebaczenie naszych win. Wezwaniem "Panie, zmiłuj się nad nami" wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem i prosimy Go o miłosierdzie z powodu naszych słabości i wad.

W niedzielę, uroczystości i święta modlimy się hymnem uwielbienia, którego początku należy szukać w Ewangelii o Bożym Narodzeniu, gdzie aniołowie śpiewają: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli...". Tę część Liturgii nazywamy "Gloria" od pierwszego słowa łacińskiego tekstu hymnu.

Modlitwa dnia, czyli Kolekta kończy obrzędy wstępne i wprowadza nas do Liturgii Słowa Bożego. Należy ona do tzw. modlitw urzędu kapłańskiego. Modlitwę tę prezbiter kieruje do Boga w imieniu wszystkich zgromadzonych wiernych. Uczestnicy Liturgii przyłączają się do niej przez końcowe "Amen", co znaczy: "Niech się tak stanie". Podczas uroczystości i świąt kolektą wyraża się główny motyw tematyczny danego święta.

Liturgia Słowa

W centralnym miejscu pierwszej z dwóch głównych części Liturgii Mszy świętej znajduje się Słowo Boga. Jest ono głoszone w czytaniach i w Ewangelii oraz wyjaśniane w homilii. Czyta się fragmenty tekstów Starego Testamentu, Dziejów Apostolskich lub Listów. Po pierwszym czytaniu, jako odpowiedź wspólnoty na usłyszane słowo Boga, następuje psalm responsoryjny.

Niekiedy, szczególnie podczas wielkich świąt i uroczystości, lekcjonarz lub Ewangeliarz przynoszone są do ambony procesjonalnie. Dwóch ministrantów niesie wtedy płonące świece. Podczas odczytywania Ewangelii stoją oni po obu stronach ambony. Ewangeliarz okadza się, by w ten sposób uwielbić Chrystusa obecnego pośród nas w Swoim Słowie. Radosne zawołanie "Alleluja!", śpiewane przez zebranych, również wyraża radość z Dobrej Nowiny o zbawieniu. Odczytanie Ewangelii to centralny punkt Liturgii Słowa.

W homilii prezbiter lub diakon wyjaśnia odczytane Słowo. Niekiedy terminów "homilia" lub "kazanie" używa się zamiennie. W niedziele i święta po homilii wyznajemy naszą wiarę treścią "Credo". Wyznanie wiary zostało włączone do Mszy świętej w średniowieczu. Pierwotnie było ono nieodłączną częścią tylko Liturgii chrzcielnej.

Liturgię Słowa kończy Modlitwa Powszechna. Przewodniczący Liturgii rozpoczyna i kończy ją, natomiast wierni świeccy mogą wymieniać prośby w imieniu całej wspólnoty.